You are here:

Simpozionul cu tema „Impactul noului Regulament European privind bateriile și deșeurile de baterii, asupra mediului legislativ, a tranziției către energie verde și asupra producătorilor”.

11 mai 2023, împreună cu Asociația Administratorilor Publici din România și Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor am organizat la Sala Constantin Stere a Senatului României Simpozionul cu tema „Impactul noului Regulament European privind bateriile și deșeurile de baterii, asupra mediului legislativ, a tranziției către energie verde și asupra producătorilor”.

În contextul geopolitic pe care îl traversăm, diminuarea și scumpirea energiei din surse convenționale a accelerat tranziția către energia verde, obținută din surse regenerabile, ceea ce a dus la o creștere a necesarului de baterii pentru înmagazinarea de energie.

🔋 Întrucât evoluția pieței de baterii și acumulatori este una extrem de dinamică, în cadrul acestui eveniment a fost prezentat în avanpremiera publicării în Jurnalul Comisiei Europene, noul Regulament European privind bateriile și acumulatorii uzați, cu modificările și implicațiile pe care acesta le aduce în urma revizuirii Directivei 2006/66/CE și a modificării Regulamentului (UE) nr. 2019/1020. Astfel, noul context legislativ național precum și obligațiile, provocările și oportunitățile pentru producători, organizații colective și autoritățile naționale și locale sunt necesar a fi cunoscute și analizate.

Un alt obiectiv al acestui eveniment a fost de readuce în atenție necesitatea colaborării între toți factorii implicați în managementul deșeurilor de baterii și acumulatori, pentru ca obligațiile asumate de România ca Stat Membru al UE să poată fi îndeplinite. În acest sens, au fost invitați în cadrul evenimentului reprezentanții unor țări cu tradiție în această zonă, precum Belgia, Franța, Norvegia și Germania, țări care în același timp sunt și factori de decizie în comisiile legislative din țările în care activează.

La întâlnire au fost invitați si reprezentanți din comisiile de mediu ale Camerei Deputaților și Senatului, Agenția Națională de Protectie a Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Educației și ai importatorilor auto din România precum și reprezentanți ai Asociației Administratorilor Publici Locali din România.

Această întâlnire a fost o avanpremieră care a oferit factorilor implicați din piața de baterii și acumulatori o privire de ansamblu asupra noilor reglementări europene și a efectelor acestora asupra businessului și a mediului de afaceri dar și oportunitatea unui dialog deschis între experți, autorități și producători.