Asociatia Administratorilor Publici din Romania
Evenimente

A DOUA ADUNARE GENERALA A ASOCIATIEI ADMINISTRATORILOR PUBLICI DIN ROMANIA

In perioada 1-4 noiembrie, la Sinaia, au avut loc lucrarile celei de-a doua Adunari Generale a Asociatiei Administratorilor Publici din Romania. In cadrul Adunarii Generale a fost actualizata componenta Consiliului Director, pentru un mandat de patru ani.
Evenimentul a urmarit promovarea rolului si atributiilor administratorului public la nivelul administratiei publice locale, la lucrarile Adunarii Generale participand atat reprezentanti ai administratiei publice locale (primari si administratori publici de la nivelul judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor), cat si ai administratiei publice centrale.

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a fost reprezentat de secretarul de stat Bebe Ionica, in timp ce Ministerul Administratiei si Internelor a fost reprezentat de Petru Tagorean - director al Unitatii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice (UCRAP).

Cu acest prilej, a avut loc Seminarul cu tema „Rolul si atributiile Administratorului Public”, in cadrul caruia au fost prezentate exemple de bune practici si planuri de viitor privind Reteaua „Administratorul Public”. In cadrul Adunarii Generale s-a subliniat necesitatea profesionalizarii acestei categorii de specialisti ai administratiei publice locale, precum si a formarii profesionale continue a acestora. Initiativa de a introduce functia de administrator public la nivel local vizeaza cresterea gradului de profesionalism in functionarea autoritatilor publice la nivel de judet, municipiu, oras si comuna.

Administratorul public poate fi angajat la propunerea primarului sau a presedintelui consiliului judetean, cu aprobarea consiliului local, respectiv a consiliului judetean, putand indeplini atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local/judetean, delegate in baza unui contract de management. In Romania, conceptul de administrator public a fost introdus prin Legea nr. 286/2006, care modifica si completeaza Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.

connection failed